KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING 2020

GENERALFORSAMLING 2020


Referat fra generalforsamling
29. september 2020

v. formand, Bjørn Lauritzen

Referater kan også læses dom PDF eller WORD-fil

1. Valg af dirigent

2. Beretning v. formanden
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag
a. Der er ikke modtaget forslag
5. Valg af bestyrelse
a. På valg er Flemming og Bjørn.
6. Eventuelt


Valg af dirigent
Foreslået blev Leo Brok, der modtog valget

Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2020
Der er 36 tilmeldte til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.
Som hvert år vil jeg gentage, at klubbens formål er at:
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Det har været en underlig sæson med en sen opstart. Men samtidig har der været en fantastisk opbakning hver mandag, en klub der hygger sig og samtidig forsøger at spille noget fornuftigt golf. Bestyrelsen skaber rammerne, men alle medlemmer fylder dem helt fantastisk ud. Tak for det.

Medlemmer JAN
Jan har endnu vedligeholdt medlems- og ventelisten. Der er kommet 3 nye ind i år, og vores venteliste tæller lige nu 1 stk., hvis vi skal fjerne de medlemmer, som har stået på listen i flere ’mange’ år.
Der er en bred opbakning til, at der startes forfra med ventelisten, og der tages kontakt til dem, der ikke har været særligt flittige til at møde op.

Spilleplan 2020
Programmet blev reduceret en måneds tid … fra 20 til 18 tællende matcher, 7 eclectic og 7 slagspil-runder, 23 matcher i alt inkl. hulspilsmatchen
- Jysk hold har vi ikke mærket overhovedet
- Tilmeldinger til matcherne fungerer
- Men igen er det et generelt problem, at der ikke meldes tilstrækkeligt til om mandagen. Det skal blive bedre i 2021

Sponsorer
Endnu et flot år med hensyn til sponsorer, både interne og eksterne. Der er kommet lidt nye sponsorer til. Skjern Bank, SuperBrugsen og udflugten valgte Jan at tage. Vi vil alle i Mandagsklubben takke sponsorerne og en stor tak til Søren for hans fine arbejde med de eksterne sponsorer. Virkelig godt gået.

Præmielisten 2020
Præmie Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 Skjern Bank Vin og bolde
Nr. 2 Estate Vin
Nr. 3 Andelskassen Bolde/Vin
Nr. 4 Proshoppen Bolde
Nr. 5 NCC i en periode ….. Bolde
Fairway/Put Paarup Arkitekterne Vin
Hul 3 Pecani v. Torben Edens Ur – afstand
Hul 14 Tech-Line v Allan Johansen Bolde
Hul 16 Gudmand Holding Aps v Arne Madsen Bolde
Trøstpræmie Superbrugsen Øl
Matcher Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 Posthuset v. Jesper Nielsen Opstartsmøde
Nr. 3 Udflugten, Jysk Brandstrategi v. Jan Riis Sokrates
Nr. 4 Redoffice v. John Harbo Andersen Sokrates
Nr. 2 BPI match v. Hans-Anton Sørensen Texas scramble
Nr. 5 NCC v. Bjørn B. Lauritzen Snore og speciel Sokrates

Generelt Sponsor Beskrivelse
Udover det har Proshoppen endnu engang givet en flot præmie til vinderen af den gennemgående match. Stor tak til Morten og benyt endelig KLG’s proshop.

Hulspilsmatchen mod Efter Fyraften
MANDAGSHERRERNE genvandt pokalen med 15-13
Tillykke - Mandagsklubben vandt en flot 15-13 sejr over Efter Fyraften i går - SUPER godt gået. Og på linje med sidste år startede vi med at være tydeligt bagud og sluttede vildt godt af.
Efter den nye pokal blev sponseret af Pecani v. Torben Edens, har vi vundet 6 af de sidste 7 år sammen.

Opstartsmatchen v. Jesper Nielsen, Posthuset
Så blev det endelig tid til opstartsmatchen - lidt forsinket med 32 tilmeldte på en dejlig sommeraften, blev det en dejlig aften.
Jesper havde bestemt menuen - Hole in One's berømte Skinkesteg – son blev indtaget på den solfyldte terrasse, og på mætte maver fik medlemmerne lidt info omkring året fra bestyrelsen.
I korte træk så er ventelisten væk, og der er plads ledig, hvis nogen skulle kende en.
Kassereren har givet efter under presset og oprettet en ny mobilepay-konto.
Den lille Sokrates-match blev vundet af Martin, John, Hans M og Jerry med 123p.
Tak for virkelig god opbakning på aftenen og endnu en stor tak til Jesper for sponsoratet af maden!! Husk alle - vi spiser altså rigtigt godt på Posthuset.

Udflugten til Royal Oak, Jels ved Jan Riis, Jysk Brandstrategi
Så gik turen til Royal Oak som forrige år. Vi rykkede tidspunktet til før ferien – og der var 34 spillere på banen mod 24 i 2019. En stor tak til alle – ikke mindst de 10 piger, som satte deres flotte kulør på dagen.
På en bane med udfordringer – svære og hurtige greens og hvor det vigtigste ikke var at udfordre rough’en - blev der stor spredning på scores samt en del mistede bolde. Men alt taget med højt humør – dejlig stemning.
Efter indtagelse an en virkelig fortrinlig og velsmagende buffet blev det så tid til at belønne dagens indsats.
Med præmier til
- 4 første i damerækken; Susanne, Dorit, Line og Ketty
- 6 første i herrerækken; Anders, Jesper, Søren, Brian, Arne og Bjørn
- trøstpræmier i begge; Britta og Knus
- til tættest på par 3-hullerne; Per, Line, Flemming og Henrik
- og bedste hold; Jan, Dorit Jesper og Bjørn
blev der virkelig delt rigtigt fine præmier ud.
Tusind tak til Flemming for arrangementet og til Jan og Jysk Brandstrategi for de flotte præmier.

Redoffice matchen 2020 den 17/8
Så var det tid igen, og med i alt 32 tilmeldte fordelt på 8 hold blev matchen udført i rigtig godt vejr og tilsvarende stemning.
Der blev spillet Sokrates, og scores blev alt i alt ok pæne, og efter indtagelsen af den danske nationalret – stegt flæsk og persillesovs – blev der delt præmier ud til de 3 bedste hold.
De første 3 hold blev
1. 120 point - Kim, Allan J, Finn J og Børge
2. 114 point – Jacob, Kenneth, Lars T og Henrik
3. 113 point – Lars K, Sam, Flemming og Hans
En stor tak til John og Redoffice for en fantastisk aften og noget rigtig god mad.

BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri – 31/8
Så blev det tid til at spille BPI-matchen igen, og det lykkedes med et virkeligt flot fremmøde med 36 deltagere, 9 bolde. Spilleformen blev traditionelt holdt til Texas Scramble, en dejlig spilleform hvor vi efter tee-slaget næsten altid ligger godt. Så næsten ingen sure miner over et dårligt udslag – dejligt.
Med et virkelig flot præmiebord, hvor alle hold blev præmieret, blev scoren mellem 73 og 67.
De tre første hold blev
1. 67 slag – Martin, Søren, Allan P og John
2. 69 slag – Jesper, Johnny, Anders og Henrik (bedst på de sidste 6 huller)
3. 69 slag – Carsten, Hans-Anton, Sam og Jerry
Det var tæt på sidste års resultat med hhv. 65, 68 og 68 slag.
Tak til alle for det gode humør, tak til Hans Anton for matchen og de fine præmier og til restauranten for rigeligt af mad – forloren hare, kartofler og brun sovs.

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC.
Matchen blev afholdt efter generalforsamlingen, og der kommer et skriv fra formanden på hjemmesiden.

De gennemgående matcher
Der har været 18 tællende matcher mod 20 i 2019. 7 gange eclectic og 7 slagspilsmatcher
I alt har der i snit deltaget 28,8 (mod 28,7 sidste år). Mestrene kåres som sædvanligt til afslutningsmatchen. Jeg tror, at Eclectic er kommet for at blive, der er i hvert fald en del, der snakker om den….

Hjemmesiden
Endnu en gang en stor tak til Erik. Vi har en fantastisk side. En kommentar fra Erik er, at han altid gerne modtager billeder, så her må alle medlemmer gerne sende.

Hvad har vi lært denne sæson?
- Slagspilsrunde på mindre end 4t (Opstartsmatchen) – et virkeligt fremskridt i forhold til for 2-3 år siden
- Sidste år skrev jeg følgende ”MEN MEN vi har på trods af sidste års og løbende opsang ikke været gode nok til at melde til mandagens golf. Det skal gøres senest lørdag til midnat, OG vi skal bare skrive os på fra starten og frem. Vi har gentagne gange haft nogle, vi måtte søge forståelse for, at vi gik ud – og enkelte gange endda også måttet lade dem ”beholde” deres tider og spille mellem os. DET er ikke særligt godt.” Det er ikke blevet bedre…..

Slutord
En stor tak til bestyrelsen – de andre 3 – for indsatsen, tak til Jan for medlemsarbejdet, Flemming for arbejdet hver uge med resultaterne og arbejdet med udflugten, og til Klaus for at holde regnskab med os alle…..

Gennemgang af regnskab v. kassereren
Klaus gennemgik det udleverede regnskab. Efter anslåede udgifter til generalforsamlingen, afslutning, gravering af pokaler og Eclectic-jakken er der et underskud på 1.992 kr. og en kassebeholdning efter det på ca. 2.400 kr.
Med udsigten til at vi skal være værter for matchen mod Efter Fyraften, kan det blive nødvendigt at hæve kontingentet. Forsamlingen kommenterede, at der ikke skal genereres overskud, men der skal også være lidt at arbejde med. Så det må være op til bestyrelsen at beslutte det. Rammerne er givet i vedtægterne.

Formandens beretning og regnskabet blev vedtaget.

Indkomne forslag – ingen
Der er ingen forslag kommet ind, og ingen ændringer fra sidste år

Valg af bestyrelse
På valg er Flemming og Bjørn. Begge modtog genvalg.

Eventuelt
Her kan alt diskuteres og intet vedtages.
Følgende blev diskuteret – og kan give inspiration for den kommende bestyrelse
- Til matcherne venter de første længe på fællesspisningen – op til 1 ½ time
o Kan man evt. starte ud på hul 9 og 18?
o Er spisning i to hold muligt?
- Vi kan spille hurtigere runder – det må være målet.
o Bedre til at spille ”ready golf”
o Forbedringer på ”kryds og tværs”
o Vi lukker ikke igennem – er for dårlige til at lukke igennem
o Vi markerer put inden for 1 meter – er det nødvendigt?
- Der spilles i et ok speed
- Hurtigere spil er ikke muligt der er ok fart på
- Lad os alle hjælpe hinanden 😊
Ovenstående er en opfordring til bestyrelsen på at se på mulighederne for forbedring.

Formanden takkede for en god generalforsamling – vi ses næste år….