KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING - 2023

GENERALFORSAMLING - 2023

 
v. formand, Bjørn Lauritzen

Mandagsklubben
Generalforsamling 2023

Mandag d. 2. oktober 2023 – Kaj Lykke Golfklub


1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag:
1:
Der indkaldes til generalforsamling 2 uger inden afholdelse med indsendelse af forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.
2:
Det foreslås at hæve det årlige kontingent med 100 kr. pr. mand og i stedet undgå betaling af straffepenge for diverse utilstrækkeligheder.
3:
Teetime mellem 15:45 og 17:00 ændres til gunstart fra 16:20 på hullerne 1 til 6 for de første 3 måneder, hvorefter Mandagsklubben beslutter, om ordningen skal gøres permanent.
Dette er under forudsætning af, om det tillades af KLG.
4:
Alle sponsormatcher tilsigtes at blive gennemført som gunstart.
5:
I den gennemgående stablefordturnering er det de bedste 16 runder, der er tællende.

5. Valg af bestyrelse
a. På valg er Jan (genopstiller) og Klaus (genopstiller). Begge opstillede er villige til at trække sig, hvis der er andre interesserede
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der overrækkelse af årspræmier.

Valg af dirigent
Foreslået blev Leo Brok, der modtog valget

Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2023.

Der er 29 tilmeldte deltagere til generalforsamlingen.
Som hvert år vil jeg gentage, at klubbens formål er at
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Der har været en rigtig god opbakning i år med gennemsnitlig 28,1 deltagere (sidste år 26,5 og i gennemsnit 11,3 matcher per medlem) og stor tilslutning til alle sponsormatcher. Udflugten vender vi tilbage til.
Der er en rigtig god stemning i klubben, og der er en stor interesse i at hjælpe hinanden igennem på en fornuftig vis.

Medlemmer
Jan har vedligeholdt medlems- og ventelisten.
Der kommet 4 nye ind i år, og vores venteliste tæller lige nu 1 person.
”Klubmedlemsskab kræver deltagelse i mindst 8 klubarrangementer i løbet af sæsonen. Reglen kan fraviges af formanden i tilfælde af sygdom eller særlige omstændigheder i forbindelse med arbejde”.
Så eftersommerferien er de personer, der ikke rigtigt har mødt op, blevet kontaktet, og det har resulteret i, at der er kommet nye, mere aktive medlemmer ind.

Spilleplan 2023
Programmet indeholdt i år 24 tællende runder mod de 22 sidste år, 8 Eclectic og 8 slagspil-runder, 29 matcher i alt - inkl. hulspils-matchen og udflugten i forhold til 28 sidste år.
- Tilmeldinger til matcherne fungerer stadig godt (bortset fra formandens lidt ”klokkeri” med startlisterne)
- Men DER SKAL stadig meldes tilstrækkeligt til om mandagen. Vi er kommet i problemer 2-3 gange i år. Og for at gentage det endnu en gang så er vore Tee-off tider fra 15.36-16.45, hvor sidste bold IKKE må gå ud før 16.30. Vi SKAL tilstræbe ikke at gå ud før 15.36 for at hullet til de sidste ikke bliver for stort.
- Jysk hold har vi haft i hælene 6 gange, og det er gået fint

Sponsorer
Tusind tak til de interne sponsorer og til et endnu flot sponsorarbejde af Søren.
Der er kommet 4 nye til – Finn Hansen, Posthuset og Louis Nielsen, Esbjerg til placeringspræmier og REMA 1000 til trøstepræmien, hvilket gør, at vi i år har haft placeringspræmier 5 igen i år.

Præmieliste 2022
Præmier Sponsor Beskrivelse
Placeringspræmie Finn Hansen Vin
Placeringspræmie Estate Vin
Placeringspræmie Posthuset Gavekort
Placeringspræmie Skjern Bank Bolde/vin
Placeringspræmie Louis Nielsen Gavekort

Fairway/Put Proshoppen Bolde
Hul 3 Pecani v. Torben Edens Ur – afstand
Hul 7 Tech-Line v Allan Johansen Bolde
Hul 16 Gudmand Holding Aps v Arne Madsen Bolde
Trøstpræmie Rema 1000 Øl
Matcher Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 BPI match v. Hans-Anton Sørensen Texas scramble
Nr. 2 Udflugt - Jysk Brandstrategi v. Jan Riis Udflugt, Sokrates
Nr. 3 Redoffice v. John Harbo Andersen Sokrates
Nr. 4 Mandagsklubben og Bjørn SnorematchUdover det har Proshoppen givet en flot præmie til vinderen af den gennemgående match.

Det er ikke mindre end imponerende, den måde som der bliver budt ind på. Det skal vi være virkelig glade for.

Sponsorer
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri – 24/4
Tusind tak igen Hans Anton, der endnu en gang stiller op som sponsor til en af vore matcher.
Dejlig med en god opbakning – i alt 39 spillere og 10 bolde – og med rigtigt dejligt vejr at spille i.
Det blev da en helt fantastisk aften med 39 deltagere (34 spillere og 9 bolde) - det var virkelig flot. Med lidt startproblemer med startlisten mv (formandens fejl) lykkedes det, at alle kom virkelig godt igennem.
Scores varierede fra 75 til 67. Stort tillykke til vinderne - Kristoffer, Jesper H, Allan P og John A - det var virkelig flot gået.

Udflugten til Langesø Golfklub, Jysk Brandstrategi 4/6
Så blev det tid til den årlige udflugt. Efter en start i lidt overskyet og en anelse køligt vejr – hvilket også blev kommenteret med højlydt skuffelse til arrangørerne – endte dagen i solskin og smil.
Udflugten blev afholdt i henhold til beslutningen sidste år – den første søndag i juni. De foregående 2 år havde vi 20 deltagere!
I alt blev vi 21, der kom af sted på oplevelsen, og med blandede runder – nogle bedre end andre - så endte vi med en dejlig burger med pommes og overrækkelse af en masse præmier fra vor sponsor.
Der var præmier til mange.
Holdkonkurrencen blev vundet af Betty, Hans, Else og Jerry med 116 point foran Leo, Sam og Arne med 115 point.
Individuelt blev Jesper vinder med Finn og Jerry som runner-ups

Hulspilsmatchen mod efter Fyraften 2/6
Det var en ”god” aften med fin mad og en stor tilmelding (31 personer) og 28 matcher. Vi måtte desværre indkassere det andet nederlag i streg endda på hjemmebane – 12-16.

Redoffice matchen den 21/8
Først en kæmpe tak til vores sponsor, John, der endnu en gang diskede op med et flot arrangement med godt vejr, glade deltagere og ikke mindst en lækker menu og dejlige præmier. Så en stor tak for den flotte opbakning - 36 spillende medlemmer og til Erik for at bruge en hel aften på at tage billeder af vore glæder og frustrationer. Sikke en skøn aften med dejligt humør og ikke mindst en god debut for en “semi-gunstart”. Det virkede bare!
Det vindende hold med 121p blev Leo, Kristoffer, Daniel og Bjørn
En tak til Torben Edens for den gode ide, det fortsætter vi med i 2024.

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC.
Matchen bliver afholdt efter generalforsamlingen. Sidste år blev afsluttet på fornemste vis – igen med 34 deltagere. Det blev en dejlig afslutning i det allerbedste vejr på dagen – en dag med en masse smil (og lidt smadrede vin-flasker under præmie-overrækkelsen). Tak for det.
Vindere i 2022 blev Søren, Karsten, Kenneth og Sam

Årsvindere 2022
Ved afslutningsmatchen kåredes årsvinderne. Anders vandt tættest på Pecani hullet (0,84m), Daniel iklædte sig Eclectic jakken, Martin B blev årets bedste putter og Bjørn snuppede stableford og slagspil.

Hjemmesiden
Det fungerer bare. Vi er blevet bedre til at bidrage OG Erik har leveret et fantastisk stykke arbejde igen. Vi er stolte af resultatet – tak Erik.

Hvad har vi lært denne sæson?
Runderne bliver spillet i knap 4t med enkelte undtagelser. Det er fortsat flot. Fortsæt det gode arbejde.
Semi-gunstarten er kommet for at blive.
Jeg synes, at vi burde blive lidt bedre til at ”blande os” og ind imellem tage en anden start-tid, end den vi plejer, og ved præmie-overrækkelsen er det min fornemmelse, at flere er smuttet inden. Men det er måske bare mig ……


Slutord
Tak fra bestyrelsen til medlemmerne og for den flotte opbakning. Tak til hele bestyrelsen. Jan har taget sig af arbejdet med medlemmerne, Martin har lagt resultater ind og sendt dem til Erik (der har rost ham for ”ar være så kvik”) og til Klaus for at arrangere udflugten og at være kasserer.

Formandens beretning blev vedtaget.

Gennemgang af regnskab (sidste år i parentes)
Der har været 39,5 (43,5) betalende medlemmer.
Efter anslåede udgifter til generalforsamlingen, afslutning, gravering af pokaler og Eclectic-jakken er der et overskud på 1.332 kr. (3.757 kr.) og en kassebeholdning efter det på 11.512 kr. (11.118 kr.).

Regnskabet blev vedtaget

Indkomne forslag
Sidste års vedtagne forslag med
- Mandagsklubbens udflugt er fastsat til at foregå på samme tidspunkt år efter år – den første søndag i juni.
- Ved slagspil samles bolden op, hvis den ikke er i hul efter 2 x hullets par + 2 slag, hvorefter der noteres 1 ekstra slag. Det betyder, at hvis bolden ikke er i hul på 8. slag på par 3-huller, noteres 9.
- For par 4-huller, noteres 11, hvis bolden ikke er i hul på 10. slag og for par 5-huller noteres 13 slag, hvis bolden ikke er i hul efter 12 slag.

Indkomne forslag
1:
Der indkaldes til generalforsamling 2 uger inden afholdelse med indsendelse af forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen
Motivation – fra Leo til sidste års generalforsamling – forslaget blev vedtaget
2.
Det foreslås at hæve det årlige kontingent med 100 kr. pr. mand og i stedet undgå betaling af straffepenge for diverse utilstrækkeligheder.
Forslaget blev ikke vedtaget
3.
Teetime mellem 15:45 og 17:00 ændres til gunstart fra 16:20 på hullerne 1 til 6 for de første 3 måneder, hvorefter Mandagsklubben beslutter om ordningen skal gøres permanent.
Dette er under forudsætning af, om det tillades af KLG
Forslaget blev ikke vedtaget i den udformning, det var stillet. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med evt. en gunstart på 3-4 huller i de perioder, som der ikke spilles runder under 18 huller.
4:
Alle sponsormatcher tilsigtes at blive gennemført som gunstart
Forslaget blev vedtaget
5:
I den gennemgående stablefordturnering er det de bedste 16 runder, der er tællende
Forslaget blev vedtaget

Valg af bestyrelse
På valg er Jan og Klaus. De stillede begge deres plads til rådighed for andre kandidater. Ingen andre stillede op – begge blev valgt

Eventuelt – alt kan drøftes, intet vedtages.
Her var en del snak om, at det er en klub, der fungerer rigtigt godt socialt, og at vi skal blive ved i den ”rille”, vi er i.

Formanden takkede for en god generalforsamling og til Leo for en god ordstyring – vi ses næste år….


ÅRSVINDERE 2023:
Som noget nyt uddeltes præmierne i diverse årskonkurrencer 2023 på generalforsamlingen. Oversigt og billeder kan ses under menupunktet "klubmestre"