KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING - 2022

GENERALFORSAMLING - 2022


Referat fra generalforsamling
26. september 2022
v. formand, Bjørn Lauritzen

NB: Referat fra generalforsamlingen kan også læses som PDF-fil

Mandagsklubben - Generalforsamling 2022
26. september 2022 – Kaj Lykke Golfklub

1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag

a. Første forslag
Der tilføjes et nyt punkt i vedtægterne – ”Udflugt” med følgende undertekst.
Mandagsklubbens udflugt er fastsat til at foregå på samme tidspunkt år efter år – den sidste søndag i maj.
b. Andet forslag
Vedtægtsændring punktet ”Matcher”:
Ved slagspil samles bolden op, hvis den ikke er i hul efter 2 x hullets par + 2 slag, hvorefter der noteres 1 ekstra slag. Det betyder, at hvis bolden ikke er i hul på 8. slag på par 3-huller, noteres 9.For par 4-huller, noteres 11, hvis bolden ikke er i hul på 10. slag og for par 5-huller noteres 13 slag, hvis bolden ikke er i hul efter 12 slag.
5. Valg af bestyrelse
a. På valg er Flemming (vil gerne have en pause) og Bjørn (genopstiller)
6. Eventuelt

Valg af dirigent
Foreslået blev Leo Brok, der modtog valget. Leo kommenterede, at der ikke er nogen tekst i vedtægterne omkring hvornår generalforsamlingen skal indkaldes. Det ville måske være godt at skrive ind i vedtægterne ved næste lejlighed.

Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2022
Der er 26 tilmeldte og 30 deltagere til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.
Som hvert år vil jeg gentage at klubbens formål er at:
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær
Der har været en fornuftig flot opbakning og det er – efter min fornemmelse – en rigtig dejlig flok positive medlemmer. Tak for det.

Medlemmer JAN
Jan har vedligeholdt medlems- og ventelisten.
Der kommet 4 nye ind i år og vores venteliste tæller lige nu 4 personer.

Spilleplan 2022
Programmet indeholdt i år 23 tællende runder mod de 21 sidste år, 7 Eclectic (ikke 8 pga. en fejl fra mig) og 8 slagspil-runder, 28 matcher i alt inkl. hulspils-matchen og udflugten.
- Tilmeldinger til matcherne fungerer
- Men igen igen igen er det et generelt problem, at der ikke meldes tilstrækkeligt til om mandagen.
- Og endnu engang så er vore Tee-off tider er fra 15.36-16.45, hvor sidste bold IKKE må gå ud før 16.30. Vi SKAL tilstræbe ikke at gå ud før 15.36 for at hullet til de sidste ikke bliver for stort.

Sponsorer
Tusind tak til de interne sponsorer og til et endnu flot sponsorarbejde af Søren.
Der er kommet en enkelt ny til Superbrugsen til trøstepræmien. Andelskassen valgte at stoppe, derfor blev antallet af placeringspræmier reduceret fra 5 til 4.

Præmieliste 2022
Præmie Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 Skjern Bank Vin og bolde
Nr. 2 Estate Bolde/Vin
Nr. 3 Proshoppen Bolde
Nr. 4 Jysk Brandstrategi Bolde
Fairway/Put Paarup Arkitekterne Vin
Hul 3 Pecani v. Torben Edens Ur – afstand
Hul 7 Tech-Line v Allan Johansen Bolde
Hul 16 Gudmand Holding Aps v Arne Madsen Bolde
Trøstpræmie Superbrugsen Øl
Matcher Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 BPI match v. Hans-Anton Sørensen Texas scramble
Nr. 2 Udflugt - Jysk Brandstrategi v. Jan Riis Udflugt, Sokrates
Nr. 3 Redoffice v. John Harbo Andersen Texas scramble
Nr. 4 NCC v. Bjørn B. Lauritzen Snorematch
Udover det har Proshoppen givet en flot præmie til vinderen af den gennemgående match.

Tusind tak til alle sponsorerne og endnu engang en stor tak til Søren for hans fine arbejde.

Sponsorer
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri – 25/4
Kæmpestor tak til Hans Anton, der endnu en gang var sponsor til en af vore matcher.
Dejlig med en god opbakning – i alt 34 spillere og 9 bolde – og med rigtigt dejligt vejr at spille i.
Til matchen – til lykke til alle og især til de to hold, der vandt med en score på 67 (som i de to foregående år)
1. Per Kruse, Jacob, Daniel og Carsten Jensen
2. Henrik, Johnny, John Hansen og Hans Anton

Udflugten til Dejbjerg Golfklub, Jysk Brandstrategi 22/5
Udflugten blev i et forsøg på at øge deltagelsen fra sidste års 20 deltagere flyttet til før sommerferien. Og den ramte i det henseende fuldstændigt forbi skiven. Vi blev igen 20 deltagere og havde en dag i et fantastisk vejr. Klaus vandt – både individuelt og i hold sammen med Tom, Allan P og Henrik. Der var flot mad og kaffe bagefter – en alt i alt rigtig flot dag med mange flotte præmier.
Der er kommet forslag om, at vi ikke flytter matchen frem og tilbage men simpelthen fastsætter et bestemt tidspunkt hvert år – eks 3 søndag i maj – fremadrettet.

Hulspilsmatchen mod efter Fyraften 2/6
Vi måtte desværre – efter 7 af de sidste 8 år – erkende et udebane-nederlag på 8-11.

Redoffice matchen 2021 den 30/8
Igen en fantastisk opbakning med hele 35 tilmeldte fordelt på 9 hold.
Der blev i år spillet Texas Scramble (modificeret)
De første 3 hold blev præmieret med flotte vine
1. 68 slag – Brian, Jesper, Michael og Rene
2. 69 slag – Martin, Allan S, Daniel og Jerry
3. 69 slag – Rene C, Flemming, Per K og Finn H.
John sponserede menuen – der fulgte traditionen - stegt flæsk og persillesovs. En stor tak til John.

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC.
Matchen blev afholdt efter generalforsamlingen, og der kommer et skriv fra formanden på hjemmesiden.

Hjemmesiden
Mange tak til alle der har bidraget med billeder (i bedste opløsning) til Erik – der igen har opdateret hjemmesiden på fornemste vis. Tak til vor alles Webmaster.

Hvad har vi lært denne sæson?
Runderne bliver spillet i knap 4t – og vi er blevet bedre til at lukke huller MEN som altid – fortsæt med at trykke på og hjælpe hinanden.

Slutord
Tak fra formanden til medlemmerne for det forgangne år og for opbakningen. Tak til bestyrelsen for det flotte arbejde for medlemmerne – Jan for arbejdet med medlemmerne, Flemming der hver uge har lagt resultater ind og sendt dem til Erik samt tog sig af udflugten og til Klaus for at passe på vores penge.

Formandens beretning blev vedtaget.

Gennemgang af regnskab v. kassereren
Der har været 43,5 betalende medlemmer.
Efter anslåede udgifter til generalforsamlingen, afslutning, gravering af pokaler og Eclectic-jakken er der et overskud på 2.703 kr. og en kassebeholdning efter det på ca. 9.698 kr.
Regnskabet blev vedtaget.

Indkomne forslag
Sidste års vedtagne forslag med at - ved slagspil er det højeste handicap, der vinder – er ændret i vedtægterne.

Følgende forslag er kommet ind
Første forslag
Der tilføjes et nyt punkt i vedtægterne – ”Udflugt” med følgende undertekst.
Mandagsklubbens udflugt er fastsat til at foregå på samme tidspunkt år efter år – den første søndag i juni.
Forslagsstilleren Torben uddybede begrundelsen.
Forslaget blev vedtaget og skrives ind i vedtægterne.

Andet forslag
Vedtægtsændring punktet ”Matcher”
Ved slagspil samles bolden op, hvis den ikke er i hul efter 2 x hullets par + 2 slag, hvorefter der noteres 1 ekstra slag. Det betyder, at hvis bolden ikke er i hul på 8. slag på par 3-huller, noteres 9.
For par 4-huller, noteres 11, hvis bolden ikke er i hul på 10. slag og for par 5-huller noteres 13 slag, hvis bolden ikke er i hul efter 12 slag.
Forslaget blev vedtaget og skrives ind i vedtægterne.

Valg af bestyrelse
På valg er Flemming og Bjørn. Bjørn genopstiller og Flemming genopstiller ikke. Martin Bjerrum meldte sig og blev sammen med Bjørn valgt til bestyrelsen.

Eventuelt – alt kan drøftes intet vedtages.
Mandagsklubben kan godt stramme op på at golfreglerne følges mere nøjagtigt og vi ikke går lempeligt rundt med dem. Der blev snakket om et par regelsituationer, og vi kunne godt bruge lidt tid på at drøfte evt. tvivlsspørgsmål efter matcherne.
Fornemmelsen er, at vi er blevet bedre til at lukke bolde igennem.
Der er interesse for, at der arrangeres nogle sociale arrangementer, eks. ølsmagning som dem vi har haft i Varde. En ide kunne også være en udflugt med overnatning og 2 runders golf.
Det kan tages op til opstarten, da dette vil ligge udenfor bestyrelsens normale arbejde.

Formanden takkede for en god generalforsamling og til Leo for en god styring – vi ses næste år….