KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING 2019

GENERALFORSAMLING 2019

23. september 2019 – Kaj Lykke Golfklub

Formand, Bjørn Lauritzen

REFERATET KAN OGSÅ LÆSES SOM PDF

Valg af dirigent
Beretning v. formanden
Gennemgang af regnskab v. kassereren
Indkomne forslag     
Der er ikke modtaget forslag
Valg af bestyrelse
På valg er Jan og Klaus. Begge genopstiller. Du er velkommen til at stille op. Hvis det har interesse så meddel dette til formanden.
Eventuelt 

Valg af dirigent
Foreslået blev Leo Brok, der modtog valget. 

Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2018
Der er 30 tilmeldte til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.
Som hvert år vil jeg gentage, at klubbens formål er at:

- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Det er lykkes rigtigt godt, og jeg har hørt mange positive tilkendegivelser omkring vores klub – det er dejligt. 

Medlemmer: JAN
Jan har vedligeholdt medlems- og ventelisten. Der er kommet 4 nye ind i år, og vores venteliste tæller lige nu 5 stk.
Bestyrelsen tog kontakt til dem på ventelisten og fik den opdateret. Er der venteliste, så er de altid velkommen til at deltage som gæstespiller, ligesom bestyrelsen vil kontakte medlemmer, der ikke er så flittige til at møde frem for at høre om, hvorvidt de stadig vil være medlemmer.
 
Spilleplan 2019
Programmet har indeholdt i alt 29 gange spil med matcher – alt inklusive.  Følgende læring kan vi tage med:
Jysk hold har ikke generet os ret meget
Tilmeldinger til matcherne fungerer
Der er måske et ønske om, at hvis vi spiller fra (62) må det godt være Stableford og ikke slagspil. 

Sponsorer
Der er kommet lidt nye sponsorer til; Posthuset v Jesper Nielsen (opstartsmatchen), Check-line ved Anders Johansen (hul 14), Bramming Byg og Anlæg ved Allan Pedersen (hul 7) og så har John, Redoffice taget en match ved siden af vin, han også sponserer – så det er rigtigt flot.
OG OG OG igen i år har Søren gjort et fantastisk stykke arbejde med at skaffe præmier/sponsorater fra sit bagland og det lokale erhvervsliv. Tak for det Søren – så der er et rigtigt pænt udbud af præmier hver gang. Der ligger links på hjemmesiden, så kig og brug dem endelig, hvis vi kan.

Jeg synes der er en helt fantastisk opbakning til vores lille klub…. 

For at tage listen for 2019 så ser den sådan ud: 
 
NB: Nedenstående vises i en tabel, som ikke kan kopieres ind i dette web-program, så hvis du vil se tabellen, så åbn pdf-filen (vh - web-keeperen)
 
Præmie
Sponsor
Beskrivelse
Nr. 1
Jyske Bank
Vin og bolde
Nr. 2
Din Tøjmand/Sportmaster
Gavekort
Nr. 3
Andelskassen
Bolde/Vin
Nr. 4
NCC
Bolde
Nr. 5
Proshoppen
Bolde
Fairway/Put
Paarup Arkitekterne
Vin
Hul 3
Pecani v. Torben Edens
Ur – afstand
Hul 7
Bramming Have og Anlæg v. Allan Pedersen
Gavekort
Hul 14
Check-Line ApS ved Allan Johansen
Bolde
Hul 16
Gudmand Holding Aps v Arne Madsen
Bolde
Trøstpræmie
Butik ”Idéelle”
Øl
Ekstra præmier
Redoffice v. John Harbo Andersen
Vin
Tøj
 
 
Matcher
Sponsor
Beskrivelse
Nr. 1
Posthuset v. Jesper Nielsen
Pålægskagemand
Nr. 2
BPI match v. Hans-Anton Sørensen
Texas scramble
Nr. 3
Jysk Brandstrategi v. Jan Riis
Hulspil
Nr. 4
Redoffice v. John Harbo Andersen
Sokrates
Nr. 5
Udflugt ved os – Arne, Jesper, Torben, John
Sokrates
Nr. 6
NCC v. Bjørn B. Lauritzen
Snore og speciel Sokrates
Generelt
Sponsor
Beskrivelse
Tøj – fra sidste år/i år
Vognmand Carsten Jensen

Garant/Tarkett ved Jacob Schnedler

Proshoppen v. Morten Mortensen

Nynas AB
Polo t-shirt og langærmet

Udover det har jeg fået en præmie til vinderen af den gennemgående match fra Proshoppen. 

Sponsormatcher
Her har der igen år været en fantastisk tilslutning – og matcher med virkelig mange præmier. 
Opstartsmatchen v. Jesper Nielsen, Posthuset
Sikke da en opstart. Med ikke mindre end 43 tilmeldte og et fantastisk vejr, så gik Mandagsklubbens sæson endelig i gang. Efter en mindre runde på 12 huller – og enkelte flotte scores, nød vi ”pålægsmænd” og lidt opstarts-informationer til den nye sæson. Den gode mad her til opstartsmatchen blev sponseret af Posthuset v. Jesper Nielsen. Tusind tak for det – og lige som et godt hint – check lige posthuset.dk – der spiser man virkelig godt.

Regelaften v. Morten Mortensen
Med nye regler fandt bestyrelsen et behov for en regelaften. Morten sprang til og der var i alt 35 til det mandagen efter opstarten.
 
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri
Med 36 deltagere mod 40 sidste år og spilformen igen Texas Scramble.  
Sådan et flot fremmøde …. Med 39 deltagende i årets BPI match, var i alt 10 bolde ude at spille i det rigtigt fine vejr, som Hans Anton også havde booket til formålet.
Vi spillede Texas Scramble, en dejlig form for golf hvor man hurtigt kan glemme de dårlige slag – men ud fra scoren fra 65 til 75 blev der scoret flot.
De tre første hold blev:
65 slag - Carsten Jensen, Allan Johansen, Per Wittendorf og Finn Hansen
68 slag – Jacob Borup, Johnny Lund og Sam Croft
68 slag – Martin Bjerrum, Jesper Nielsen, Jan Riis og Rene Christensen
En kæmpestor tak til Hans Anton der delte præmier ud til alle hold igen 😊

Jysk Brandstrategi v. Jan Riis
En sommeraften på golfbanen – hvor fantastisk – en tak til Jan, der også tog lidt æren for det gode vejr – super. I alt 38 var ude og spille, 19 matcher hvoraf et par stykker endte uafgjort – andre med mere eller mindre kraftige udfald – men en dejlig matchform, som Jan også elsker OG OG ikke mindst en god træning og reminder om hvad hulspil er – inden vi mandagen efter mødte Efter Fyraften.
Tak for de flotte præmier – en flaske vin til alle 2.pladser og vin plus rigtig gode bolde til vinderne, det var flot. 

Hulspilsmatchen mod efter Fyraften.
MANDAGSHERRERNE genvandt pokalen. Sikke en mandag. Vi husker vi havde revanche til gode efter sidste års nederlag på 14,5 mod 11,5. I noget af det flotteste vejr var der i alt 52 tilmeldte til matchen – 23 fra Efter Fyraften og 29 fra os. Det gjorde at John, Hans, Oluf og Jerry måtte spille internt. Der var en dejlig – og lidt spændt – stemning på hul 1. Og det blev en dag alle – vindere som tabere – havde stor ære af.

Og Pyha – Efter fyraften lagde rigtigt stærkt ud og førte efter de 12 matcher med 8 ½ mod 3 ½ - men sikke da en afslutning hvor vi vinder 9 af de sidste 11 matcher. Så vort navn på pokalen igen – den 5 sejr på de sidste 6 år.  

Redoffice matchen 2019
Tak til en ny matchsponsor Redoffice ved John Harbo Andersen, der friskt sprang til og med 9 bolde og 33 deltagere, blev der en fin opbakning. Der blev spillet Sokrates og matchsponsoren brillerede ved at være på vinderholdet sammen med Jesper, Kenneth og Finn H. Andenpladsen gik til John, Carsten, Mogens, Torben og tredjepladsen tog Leo, Hans Anton, Henrik og Morten M sig af. Alle nød herefter ”Stegt flæsk og persillesovs” bagefter – også sponseret af John. 

Udflugten til Haderslev Golfklub
Flemming havde arrangeret dette års udflugt, og turen gik til Haderslev Golfklub – og sikke en dejlig dag. Med en blandet start – printer/scorekort problemer og lidt tåget og diset start på de første huller klarede det op, og vi spillede i det skønneste vejr på en flot og noget mere kuperet bane, end vi er vant til. I alt 24 mod sidste års 39, havde valgt at tage med - 19 klubmedlemmer og 5 ledsagere – der åbenbart havde en så positiv virkning på de 5 bolde, at den ”rene” mandagsklub-bold endte sidst. Men måske var de bare høflige? Jeg tvivler. Sokrates-scorerne gik fra 97 til 120 point – de første – Dorit, Jan, Carsten og Henrik – lagde pæn afstand til nr. 2 (107 p). En tak til sponsorerne – Jesper, Arne, Torben og John for et flot bidrag. Vi sluttede af med en dejlig buffet med kaffe og lidt sødt til – lækker mad og fint arrangement. Og vejret – ja efter vi kom ind åbnede sluserne sig.

En tanke – jeg tror vi går efter at lægge udflugten tilbage til foråret, det ser ud til at flere deltager der.  

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC.
Sidste års afslutningsfest blev temmelig festlig. Efterfølgende fik jeg klager over vores opførsel på banen. Jeg vil motivere os til at have det sjovt, men lige tage den et niveau ned. Jeg motiverede sidste år bestyrelsen til at tage kontakt til de to andre mulige klubber for at se, om vi evt. kunne starte i gunstart sammen. Det var de ikke interesseret i.  

De gennemgående matcher
Der har været 20 tællende matcher. I alt har der i snit deltaget 28,7 medlemmer i snit (mod 29,1 sidste år). Mestrene kåres som sædvanligt til afslutningsmatchen. Og vi har gentaget succesen fra sidste år - Eclectic, der er en kombination af slagspil/Stableford på 8 udvalgte spilledatoer.  

Hjemmesiden
Tusind tak til Erik for en super hjemmeside. Og – husk hjælp lige lidt til i vores sponsormatcher – og andet – hvis I kan fange en sjov situation så tag et billede og send det sammen med en lille tekst til Erik.  

Tøj – år 1 efter det nye sæt.
Jeg synes, den grå langærmede er det bedste, vi har fået. Den grønne er vel ok – men det i bakspejlet skulle kvaliteten nok have være et niveau højere. Men flot vi alle bærer den til matcher.  

Hvad har vi lært denne sæson?
Man er blevet bedre til at skrive sig på startlisten OG fylde de første bolde ud
Vi har stort set fastholdt det hurtigere spil MEN ser stadig at det er svært for os at slutte op til den forrige bold – det skal vi forbedre i den nye sæson, Jeg tror der ligger mindst 15 min gemt her.
MEN MEN vi har på trods af sidste års og løbende opsang ikke været gode nok til at melde til mandagens golf. Det skal gøres senest lørdag til midnat OG vi skal bare skrive os på fra starten og frem. Vi har gentagne gange haft nogle vi måtte søge forståelse for, at vi gik ud – og enkelte gange endda også måttet lade dem ”beholde” deres tider og spille mellem os. DET er ikke særligt godt.
At slut på sæsonen SKAL sidste bold gå ind efter det aftalte antal huller. Jeg var selv en af ”synderne” sidste mandag, beklager. Og sidste bold skal vente til 16.30 inden de slår ud.

Slutord
En stor tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i 2019.  

Gennemgang af regnskab v. kassereren
Klaus gennemgik det udleverede regnskab. Efter anslåede udgifter til generalforsamlingen, afslutning, gravering af pokaler og Eclectic-jakken er der et overskud på 427 kr. og en kassebeholdning på 3.819 kr. Det balancerer men ikke mere end det. Kassereren udtrykte lidt bekymring. I 2020 er vi ikke værter ved hulspilsmatchen mod Efter Fyraften, og har så heller ikke den udgift. Der blev spurgt til den store afvigelse med hensyn til udflugten fra ’18 til ’19, der kan forklares ved stor forskel på deltagerantallet.  

Formandens beretning og regnskabet blev vedtaget. 

Indkomne forslag – ingen
Der er ingen – og det kan konstateres at sidste års forslag er indskrevet i reglerne. 

Valg af bestyrelse
På valg er Jan og Klaus. Begge modtager genvalg. Der opstillede ingen modkandidater og blev begge genvalgt med klapsalve.  

Eventuelt
Her kan alt diskuteres og intet vedtages.
Carsten foreslog, at når vi gik på reducerede runder i slut-sæsonen, at man afhængig af det antal hold, der gik ud, skrev en forventet sluttid, så alle hold var inde der. Så undgår man at vente – lidt forgæves – som det skete forrige mandag. Bestyrelsen er positiv og arbejder videre hermed.