KLUBBEN / Generalforsamling / Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

  
Mandagsklubben Generalforsamling 2016
26. september 2016 – Kaj Lykke Golfklub

1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
 
Valg af dirigent
Foreslået Leo Brok, der modtog valget. Leo starter med at fastslå at generalforsamlingen er korrekt indvarslet og starter generalforsamlingen.

Formandens beretning
til Mandagsklubbens generalforsamling 2016
- Bjørn Lauritzen

Der er 26 tilmeldte til generalforsamlingen og 29 deltager. Tak for det store fremmøde.
Opstartsmatch – Skov Jørgensen match  
Mandagsklubben er et tilbud, vi ”køber” os til via vort kontingent. Fremlagt programmet og vi adresserede det, som alle golfspillere og klubber kæmper med – langsomt spil. Den guide formanden lovede at stykke sammen kom ikke, men den vil være færdig til sæsonstart 2017. Men jeg fornemmer, at mange har gjort sig umage, men der er stadig god plads til forbedring. 
 
Klubbens formål er at
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Vi er i en klub, hvor der skal være plads til alle, der skal være en god stemning med ”godmodige” drillerier. Det synes jeg vi har. Vi har i programmet forsøgt at;

Ikke at spille slagspil når der er regionsgolf. Det er kikset en gang, hvor jeg rykkede en slagspilsmatch, uden at være opmærksom herpå
Fortsætte med lidt andre spilleformer et par aftener; Scotch Twosome, Greensome, rød, hvid, og blå tee
Og så kender jeg ingen klub i klubben, der har så god en opbakning med sponsorer til præmier og til afholdelse af deciderede sponsormatcher. 

Medlemmer
Finn har gennem hele året vedligeholdt medlems- og ventelisten, og har sørget for, at dem der har vist interesse, har fået et pænt svar. Vi er 48 (50) medlemmer lige nu, og der er 6 på venteliste. Der har været 8 udmeldinger, og der er kommet 8 (10) nye ind. Og efterhånden som året er skredet frem, så har flere interesserede meldt sig. 
 
Programmet har indeholdt i alt 30 matcher – alt inklusive

Sponsormatcher
Her har der igen år været en fantastisk tilslutning – og matcher med virkelig mange præmier.
Opstartsmatchen v. Torben Lambertsen, Skov Jørgensen, sponserede maden til alle fremmødte. Tusind tak for det.
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri, med 37 deltagere og Texas Scramble.
Udflugten til Tre Høje v. Lars Pedersen, Mezina med – 44 deltagere, sol, blæst og mange fine præstationer, men også desværre uheldet med Ketty. Mandagen efter i silende regn kom der 11 ”mandags-vikinger” der blev enige om, at de alle skulle have en præmie for at møde op.
Hulspilsmatch mod efter Fyraften – med 29 om deltagere om torsdagen, hvor vi normalt har haft problemer med at blive tilstrækkeligt mange. Flot vejr og godt humør og vi vinder 17½-11½. For øvrigt for 3 år i streg.
Techno Tool International v. Hans Lauridsen, Techno Tool med 32 deltagere og en rigtig sjov spilleform. Der er blevet snakket rigtigt meget om den siden. Et spændende og super godt tiltag til an anderledes spilleform.
Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC. Tilmeldingen til den 8. oktober er sendt ud. Desværre måtte den flyttes en uge fordi jeg ikke havde krydset den med restauranten.

De gennemgående matcher
Der har været 21 tællende matcher, hvor alle tæller i den gennemgående stableford-point score og 9 slagspilsmatcher, hvor de 5 bedste runder tæller i konkurrencen om slagspils- og putte-mesterskabet.
I alt har der i snit deltaget 27 medlemmer i de gennemgående matcher, og der er 28 der har formået at gennemføre mindst 5 slagspilsmatcher. Det er fuldt ud acceptabelt. Jeg synes det er en flot opbakning.
Mestrene kåres som sædvanligt til afslutningsmatchen.
Det er sædvanligvis første bold, der her fører regnskabet, og her synes jeg virkelig der er opbakning fra medlemmerne. Det er en luksus at komme ind og så faktisk på det hele præsenteret.
Det fungerer godt med startlisten, dog må vi ikke skrive andre på listen end os selv.
Der har hver gang været præmier til de 5 første, flest fairway hits eller færrest puts afhængig af spilleform,  tættest på hul 7 og 16 (i et) og 4 (i to) det nye i år - ”kvajebajeren” – i alt 10 præmier. Til sidst har vi endnu engang kæmpet om at slå bolden tættest på hul 3 – nu også kendt som Pecani-hullet.

Sponsorer
Først en kæmpestor tak til de medlemmer i mandagsklubben, der endnu engang har været villige til at hjælpe, så der har været noget at dele ud til de dygtige/heldige og knap så heldige spillere. 

Ved siden af sponsorerne til sponsormatcherne, har jeg en stor tak til følgende;
1. Nykredit, Andelskassen og Techno Tool/Arne Madsen
2. Din Tøjmand, Sportsmaster og Proshoppen – alle gavekort
3. Min Købmand Vejrup, Søren Grejsen (18) og Paarup Arkitekterne, Steen Paarup Hansen
4. NCC v. Bjørn B. Lauritzen
5. Proshoppen v. Morten Mortensen
Fairway/puts. Redoffice/Scanoffice v. John Harbo Andersen og Paarup Arkitekterne v. Steen Paarup Hansen
Hul 3. Tættest på gennemgående over hele året et ur fra Pecani v. Torben Edens
Hul 4. Tættest på i 2. slag - v. Arne Madsen
Hul 7. Tættest på i 1. slag - Ikon v. Jørgen Pedersen
Hul 16. Tættest på i 1. slag - Sign Partner v. Brian Jakobsen
Udover dette er der sponseret præmier, der vil blive delt ud i forbindelse med præmieoverrækkelsen i de gennemgående matcher.

Der er et lille lager af præmier til næste år, men udover vin (tak til Hans) vil vi sørge for, at de så vidt som muligt bliver delt ud til afslutningsmatchen. 

Hjemmesiden
Vi har i dag en topprofessionel hjemmeside, der bliver vedligeholdt og opdateret af Erik Andersen – både sent og ja sent. Det skal du have en rigtig stor tak for. 

Tøj
De ”nye” og gamle der endnu ikke havde benyttet tilbuddet om en pæn spilletrøje – fik og tog imod tilbuddet. Tak for reminderen Jørgen – og tak for hjælpen.

Restauranten
Skal have ros for servicen, og især med hensyn til ændringen i år, hvor vi kunne bestille mad i de 4 uger, det var rigtigt dejligt. Og så synes jeg, at det er dejligt med muligheden for en salatbar – som et gennemgående valg for os. 

Hvad har vi lært denne sæson?
Man skriver sig på startlisten når man møder op. Det er ikke tilladt at skrive andre på der endnu ikke er mødt op selvom man gerne vil spille sammen.
Book måske allerede afslutningsmatchen næste år – så hurtigt som muligt. Vi har gået mange gode runder, men også haft en slagspilsrunde på næsten 5 timer.
Husk at sæt tilmeldingsfristen ved matcher til senest mandagen i forvejen, da restauranten bestiller varer om tirsdagen. Husk endelig at give restauranten besked.
Lav resultatlisten på opslagstavlen næste år i A3
 

Appel fra formanden
Støt shoppen – den har støttet og meget i år og det er vigtigt vi har den
Fortsæt med at fokusere på at slutte op. Vi skal have viljen til at vi kommer rundt på en effektiv og god måde sammen
Træk nye medlemmer til KLG. Vær klubbens ambassadører i nærmiljøet, det tjener os selv i det lange løb
Og vær ambassadører for vor egen klub – især når der kommer nye og interesserede spillere.
Ingen yderligere tilføjelser fra resten af bestyrelsen. 
 
En stor tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i 2016. Det at have 4 mand til at løse opgaven, er virkelig et godt tiltag.

Med den fordeling der har været og hjælpen med at føre scores når vi kommer ind, har det været meget fin. Der er en del arbejde især i opstarten og når der skal afholdes sponsormatcher, men medlemmerne har været rigtig gode til at melde til pr. mail – og holde ved uden af melde afbud – tak for det. 

Og til sidst - held og lykke til den nye bestyrelse. 

Formandens beretning blev vedtaget

 
-----------------------------------
 

Gennemgang af regnskabet ved kassereren Klaus Mortensen

Klaus gennemgik og forklarede indtægter og udgifter.

Der er balance mellem indtægter (33.420) og udgifter (33.331,50) og med en budgetteret udgift til generalforsamlingen på 2.500 og til afslutningsmatchen på 11.800 er der et overskud på 88,50 kr. og en kassebeholdning på 6.089,50. Udgiften til generalforsamlingen er blevet lidt dyrere, gravering af pokaler ikke foretaget (budget 400) og afslutningsmatchen endnu ikke er afholdt, fremsendes revideret regnskab til medlemmerne, når det foreligger. 
Kassererens gennemgang af regnskabet og regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
Regnskabet bliver sendt separat ud til medlemmerne og bliver ikke lagt på hjemmesiden.

Indkomne forslag

Vedtægtsændring til punktet Bestyrelsen (stillet af Bjørn)
I forbindelse med generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af en formand og et passende antal assistenter. Assistenterne kan støtte formanden ved eksempelvis at have ansvar for økonomi eller sponsor- eller medlemslister.

Ændres til

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer. Man vælges for en periode af to år, og for at sikre kontinuitet er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med at udpege en formand og ansvarlige for økonomi, medlemslister, arrangement af matcher, sponsorer og andet forefaldende arbejde.

Forslaget blev vedtaget

________

Tillæg til vedtægterne

Forslag stillet af Hans Anton Sørensen
Der er allerede lavet tilløb/tiltag til udfordringen med langsomtgående bolde i klubben fra formandens side ved opstart af sæsonen og med mere eller mindre effekt i år, så for at øge effekt og vedvarende fokus til næste år vil jeg foreslå, at man indfører en holdpræmie til det hurtigste hold (måske endda 1, 2 og/eller 3 hvis sponsorater tillader det?), og oplyser alle tider for hvert hold, og uddeler ”narrehatte/huer” til det langsomste hold, der skal bæres på hhv. hul 1+18 på den efterfølgende runde i Mandagsklubben.
Rent praktisk tænker jeg, at førstnævnte person på listen bliver kaptajn og ansvarlig for registrering af tiden for det hold han repræsenterer, hvilket oplyses sammen med øvrige resultater for holdet. 

Kan også være i en anden form/udgave, men øget fokus på en velkendt udfordring vil ikke skade …
Forslagsstiller Hans Anton Sørensen mente forslaget mere skulle opfattes som en opfordring.

Konstatering – af Kurt Feddersen
Jeg har ingen konkret forslag, men jeg mener at vi afvikler vores mandagsmatcher alt for langsomt. Ved ikke konkret hvordan dette kan løses. Bjørn har ved flere lejligheder opfordret at vi skal spille hurtigere, uden at det hjælper.
Der er jo kun tæsk eller gulerod der hjælper; tæskene kunne være udelukkelse fra dagens spil hvis holdet bruger mere end 4 timer?
Under Kurts fravær læste Bjørn opfordringen op.

Under inspiration af de to sidste punkter ledede Leo en god og intens diskussion omkring det generelle problem som mange klubber og golfspillere kæmper med – nemlig ”langsomt spil”. Dette er også adresseret i det seneste golfblad. Mange forskellige holdninger kom frem – og essensen er, at der er en fælles vilje til at arbejde med det. Om det så bliver i form at; at vi registrerer rundetider, udnævner en kaptajn på hvert hold, der ”hjælper” alle til med gode råd mm; eller andre gode ideer – kan vi overveje til sæsonstart. Et er vi enige om – vi kan gøre noget ved det.

____________
f bestyrelse

Søren Villadsen – modtager ikke genvalg

Klaus Mortensen – modtager genvalg – blev genvalgt

Finn Jensen – modtager genvalg – blev genvalgt

Bjørn B Lauritzen – modtager genvalg – blev genvalgt

Flemming Lillelund – stiller op – blev valgt

Under hensyn til den vedtagne vedtægtsændring så bestemmer bestyrelsen selv, hvem der er på valg næste år, og hvem der forpligter sig til 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bjørn indkalder til møde.

 
Eventuelt
Tak til Leo for en god håndtering af dirigentrollen – tak for en generalforsamling i en god stemning OG tak til Finn Hansen for den øl/sodavand han gav alle til maden – stegt flæsk med persillesovs.