KLUBBEN / Generalforsamling / Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Mandagsklubben Generalforsamling 2017
25. september 2017 – Kaj Lykke Golfklub


Billede fra dagens match (EA)

Mandagsklubben Generalforsamling 2017
25 september 2017 – Kaj Lykke Golfklub

NB: Referatet kan også læses som PDF-fil HER
NB: Referatet kan også læses som word-fil HER

 
1: Valg af dirigent
2: Beretning v. formanden
3: Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag - Der er ikke modtaget nogen forslag
5: Valg af bestyrelse - På valg er Finn Jensen og Klaus Mortensen
6: Eventuelt - Forslag omkring vedligehold af hjemmesiden
 

1: Valg af dirigent
Foreslået Leo Brok, der modtog valget. Generalforsamlingen er korrekt indvarslet og kan starte. 

2: Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2017
Der er 31 tilmeldte til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.
Formandens beretning blev læst op af bestyrelsen, der skal hilse – og Bjørn takker for en rigtig fin sæson.
Som sidste år vil jeg gentage at klubbens formål er at:
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Det er i høj grad lykkes det sidste år. 
Med hensyn til den lange snak ved sidste års generalforsamling omkring ”langsomt spil”, en tilsvarende snak ved opstartsmødet i år og en indsats gennem hele året ved fokus - snak, gensidig opdragelse og lidt trykken og velment ”drilleri” synes jeg vi er kommet et pænt skridt på vejen.
Det er blevet pænt forbedret, men det kan og skal blive endnu bedre – der er mange gode forslag og vi tager endnu en tur omkring det i foråret. 

Generelt synes jeg, det er en rigtig dejlig klub vi har – der er en god stemning, et rigtigt godt fremmøde og en stor opbakning med sponsorer fra egne rækker til præmier og afholdelse af sponsormatcher.

Medlemmer
Finn har endnu engang vedligeholdt medlems- og ventelisten, og har sørget for, at dem der har vist interesse, har fået et pænt svar. Vi er officielt 48 medlemmer lige nu, og der er 6 på venteliste. Der som sædvanligt været lidt udmeldinger og så har vi sagt velkommen til nye medlemmer.

Programmet
Programmet har indeholdt i alt 29 matcher – alt inklusive, og lidt erfaring fra i år synes jeg er, at det har generelt fungeret fint omkring Jysk hold.
Tilmeldinger til matcherne over golfbox senest torsdag inden (pga. bestilling af mad, holdsammensætning mm) virker rigtig godt.
Techno Tool matchen (der kommer forhåbentlig en tilsvarende næste år) skal lige ligge lidt tidligere og vi skal lukke et par tider efter os

Sponsorer
Allerførst en virkelig stor tak til de medlemmer i mandagsklubben, der endnu engang har været villige til at sponsere til de daglige spil og til matcher, det håber jeg de vil fortsætte med. Kan vi give dem en hånd?
Så synes jeg vi alle skal takke Søren for en indsats med at skaffe sponsorer fra det lokale erhvervsliv samt fra hans ”bagland”. Det er en flot indsats, og Søren har givet en foreløbig indikation på, at han nok gerne vil hjælpe næste år også. Kan vi give ham en hånd også?
Og i løbet af året kom der endnu en intern på listen – tak for det.
 
For at tage listen så ser den sådan ud:

Nr. 1
Jyske Bank - Vin og bolde

Nr. 2
Din Tøjmand/Sportmaster/Proshoppen - Gavekort

Nr. 3
NCC - Bolde – Titleist

Nr. 4
Proshoppen
Bolde – Wilson

Nr. 5
Min Købmand, Bramming - Chokolade/Vin

Fairway/Put - Paarup Arkitekterne - Vin

Hul 3
Pecani v. Torben Edens - Ur 

Hul 4
Arne Madsen - Bolde

Hul 7
Ikon v. Jørgen Pedersen - Gavekort

Hul 14
Andelskassen/Paarup Arkitekterne - Bolde-vin/vin

Hul 15
Plesner Biler v. Morten Hartvigsen - Bil-klargøring

Hul 16
Sign Partner v. Brian Jakobsen - Bolde

Trøstpræmie
Butik ”Knoppen” Gørding - Øl

Matcher -  Sponsor

Nr. 1
Skov Jørgensen v. Torben Lambertsen
Smørrebrød til opstart

Nr. 2
BPI match v. Hans-Anton Sørensen
Texas scramble

Nr. 3
Jysk Brandstrategi v. Jan Riis
Hulspil

Nr. 4
Mezina match v. Lars Pedersen
Udflugt

Hulpil mod ”Efter Fyraften”
Scanoffice/Redoffice v. John Harbo Andersen
Hulspil

Nr. 5
Techno Tool v. Hans Lauridsen
Blandede spilleformer

Nr. 6
NCC v. Bjørn B. Lauritzen
 
Udover dette er der sponseret præmier til de gennemgående vindere. De vil blive delt ud i forbindelse med præmieoverrækkelsen til afslutningsmatchen.
Kan det blive det samme næste år, vil det være fantastisk, men lad os se på det. Mindre vil også helt ok. Men alt i alt er jeg stolt over opbakningen.

Og HUSK – TÆNK PÅ VORE SPONSORER – HAR VI MULIGHED MÅ VI OGSÅ GERNE STØTTE DEM. 

Sponsormatcher
Her har der igen år været en fantastisk tilslutning – og matcher med virkelig mange præmier. Opstartsmatchen v. Torben Lambertsen, Skov Jørgensen, sponserede maden til alle fremmødte. Tusind tak for det. 
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri, med 40 deltagere mod 37 sidste år og spilformen Texas Scramble.
Jysk Brandstrategi v. Jan Riis, der meldte sig på banen som en ny matchsponsor, og med hulspil som matchform. Det elsker han vist? En glimrende aften med godt vejr, 36 deltagere og ikke mindst en god opvarmning, til det der ventede os en måned senere nemlig….
Hulspilsmatchen mod efter Fyraften. Det var denne gang en mandag, og da Torsdagsherrerne stillede med 25 mand, måtte vi lave 8 interne matcher. Så 33 tilmeldte Mandagsherrer mod 29 sidste år (om torsdagen) - det er flot.

Resultatet – det blev ikke til de foregående 3 års overbevisende sejre, men med 12,5 mod 12,5 endte det uafgjort OG derfor blev pokalen på vore hænder. Så den nye pokal som Torben Edens, Pecani har sponseret – står der nu 4 gange mandagsklubben på. FLOT. Og for øvrigt tak til Torben (der ikke kunne komme) for indgraveringen i år..…
Og en stor tak til Scanoffice/Redoffice ved John Harbo Andersen, der sponserede vin-præmierne til den aften. Det er normalt en god udskrivning, så det har påvirket årets resultat.
Techno Tool International v. Hans Lauridsen, Techno Tool gentog succes’en med sidste års spilleform.  med 39 deltagere mod 32 sidste år. Og selvom Hans er gået ”lidt” på pension med hensyn til ejerskabet, så holder han fat ”os” – tak for det. Det er jo ikke hver dan man er ”on the beach” på en golfbane……  

Udflugten til Lübker Gold Resort Tre Høje v. Lars Pedersen, Mezina med – 46 deltagere mod 44 sidste år, vejret holdt og på trods af en svær bane var der flere fine præstationer, og dette år – ingen uheld. En virkelig god oplevelse, som jeg i hvert fald er helt frisk på at gentage. Nu får vi at se. 

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC, bliver den 7 oktober i år. Sidste år deltog 33, og vi havde en fantastisk dag, med godt humør… det jeg husker i hvert fald.

I år holder vi selv, men næste år har vi allerede booket den sidste lørdag i september, samme dag som Jernladies – og måske Efter Fyraften’s herrerne.  MEN meld jer nu endelig til i år ….. det plejer at blive sjovt.

De gennemgående matcher
Som sidste år har der været 21 tællende matcher, hvor alle tæller i den gennemgående stableford-point score og 9 slagspilsmatcher, hvor de 5 bedste runder tæller i konkurrencen om slagspils- og putte-mesterskabet.
I alt har der i snit deltaget 28,5 medlemmer mod 27 sidste år endda med en dag med 15 deltagere – det er en god opbakning.
Mestrene kåres som sædvanligt til afslutningsmatchen.
Tak til dem der hver gang har ført regnskabet.

Hjemmesiden
Jeg må stolt konstatere, at vi har den bedste hjemmeside og mest velfungerende hjemmeside i KLG. Erik laver et fantastisk arbejde her, men han har meldt, at han grundet forskellige årsager vil melde fra til dette arbejde og måske også af Mandagsklubben og gerne vil overdrage det til en anden. Senest har han dog noget andet, som bestyrelsen gerne vil høre medlemmernes mening om. Det kommer under evt. 

Tøj
Vi har været flittige til at stille op vore trøjer, og det ser godt ud på udflugt og når vi vinder over Torsdagsherrerne, at vi er klædt ens på. Bestyrelsen har drøftet, om vi med Proshoppens hjælp evt. kan lave en pakke-løsning med windbreaker og trøje næste år. Men det vil jeg opfordre den kommende bestyrelse til at arbejde med.
Og – det er for min egen regning – måske med tilskud fra kassen.  

Hvad har vi lært denne sæson?
Man skriver sig på startlisten OG fylder de første bolde ud - når man møder op. Det er stadig ikke tilladt at skrive andre på der endnu ikke er mødt op selvom man gerne vil spille sammen.
Vi har forbedret os mht. til at spille hurtigere, men der er potentiale til mere

Slutord
En stor tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i 2017.
Og til sidst - held og lykke til den nye bestyrelse.  

Afstemning om formandens beretning: Beretningen blev godkendt.

Gennemgang af regnskabet v. Kasserer Klaus Mortensen
Klaus gennemgik og forklarede indtægter og udgifter.
Der er balance mellem indtægter (32.591) og udgifter (30.500) og med en budgetteret udgift til generalforsamlingen (3.000), afslutningsmatchen (11.000), gave og gravering (1.000) er der et overskud på 2031 kr. og en kassebeholdning på 8.133kr. Et endeligt regnskab fremsendes til medlemmerne, når det foreligger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet: Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag 

Valg af bestyrelse
På valg er Finn Jensen og Klaus Mortensen
Klaus blev genvalgt og Jan Riis blev valgt i stedet for Finn Jensen, begge for en to-årig periode. Mandagsklubben og bestyrelsen takker for Finn’s indsats. 

Eventuelt
Forslag omkring vedligehold af hjemmesiden
Erik fortsætter med at vedligeholde hjemmesiden for et gavekort eller lignende på kr. 1.000. Bestyrelsen aftaler nærmere med Erik.